Untitled Document

อุตสาหกรรมผลิต และ
บรรจุอาหารกระป๋อง

   

อุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง และ
ฝากระป๋อง

   

อุตสาหกรรมผลิต และ
หีบห่อขนมชนิดต่างๆ

   

อุตสาหกรรมผลิต และ
บรรจุซอส และเครื่องดื่ม

   
อุตสาหกรรมการบรรจุ และ
หีบห่อทั่วไป
   

อุตสาหกรรมแปรรูปผัก และ
ผลไม้

 
   
วัสดุภัณฑ์สัมผัสอาหาร
วัสดุในการบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของสินค้าโดยเฉพาะสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ธนาแมคจัดหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
   
   
ความปลอดภัยและสุขอนามัย
ผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอย่างมาก เครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทธนาแมค นอกจากมีมาตรฐานสูงและไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแล้ว
ยังสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างดียิ่ง
   
   
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ธนาแมคจึงนำเสนอสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งนอกจากส่งเสริมการรีไซเคิลแล้ว
ยังเป็นปัจจัยบวกกับแบรนด์สินค้า
ของคุณอีกด้วย
 


" มาร่วมมือกัน
เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน "